เงื่อนไขทางการค้า

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

     เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 • ในกรณีสำหรับเครื่องสำอาง บริษัทไม่รับคืนสินค้า นอกจากลุูกค้าเกิดอาการระคายเคือง
 • บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าให้ 100% หลังจากลูกค้าส่งคืนผลิตภัณฑ์รวมทั้งแจ้งอาการระคายเคือง โดยทางบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความสอดคล้อง ระหว่าง      ปริมาณผลิตภัณฑ์และอาการที่เกิดกับลูกค้า
 • บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชี ที่มีชื่อผู้สั่งสินค้า เป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น
   

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

     หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-537-544 หรืออีเมล์ vousassez@gmail.com 

 

นโยบายการคืนสินค้า

     เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทาง

บริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 1.   กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 2  วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 2.  ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระ    ค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 3.  สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
 4.  เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่  ตกลงไว้

 

     ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-537-544 หรืออีเมล์ vousassez@gmail.com 

 

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

 • บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 • บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น 
 • สำหรับสินค้าเครื่องสำอาง บริษัทไม่รับเปลียนคืนสินค้า นอกจากลุูกค้าเกิดอาการระคายเคือง

 

11 มิถุนายน 2566

ผู้ชม 180 ครั้ง